Workshop – Umění představit se aneb Mluvit vs. Zaujmout

Dostali jste se někdy do situace, kdy potřebujete během velmi krátké doby představit sebe nebo svoji firmu?
Nebo se v takové situaci ocitáte častěji?
Šanci na úspěch při navazování nových kontaktů lze zvýšit.

Co si odnesete?

Pevnou víru, že mluvit na veřejnosti je „hračka“

Dovednost neboli návyk pro velmi efektivní vystupování na veřejnosti

Odpovědi na otázky jako např.:
- Kolik toho musím říci, abych získal pozornost?
- Co je ta podstatná informace, kterou chci předat?

Jak toho docílíme?

Provedeme Vás sérií aktivit, při kterých si svoje vystoupení promyslíte, připravíte a prakticky nacvičíte

Důležitou součástí je Vaše zpětná vazba:
- Navzájem s ostatními účastníky
- Formou osobní videonahrávky

JDE O DRUHÝ „PILOTNÍ“ BĚH TRÉNINKU, VYUŽIJTE ZAJÍMAVOU CENU!

Kdy, kde, jak?

Kdy: 16.8.2013 (9:00 – 15:00)
Kde: V Praze (místo vám sdělíme podle počtu účastníků)
Cena: 890,- Kč
Počet účastníků: 8 až 12

Kdo vás programem provede?

Stanislav Nožina, kouč
www.sn-coaching.cz
Jan Prokop, event manager
www.medievum.cz

Schopnost, či umění vyjádřit se stručně a výstižně

Je dovednost, nad kterou možná řada z nás přemýšlí. Přemýšlíme nad dovedností efektivně komunikovat a uměním předat tu hlavní informaci z našeho zamýšleného sdělení.

Není zcela jednoduché takto komunikovat, ale my jsme přesvědčeni, že tuto dovednost lze získat.

Připravili jsme pro Vás dovednostní trénink zaměřený na věcné, stručné a efektivní předání informace.

Nabízíme Vám trénink jedné konkrétní situace, do které se čas od času dostáváme.

Principy a způsob uvažování nad tím jak chceme komunikovat a dovednosti, které budeme trénovat, jsou velmi široce využitelné a i otázce zobecnění této dovednosti budeme v závěru tréninku věnovat čas.