Středověk na tvrzi Malešov

Nejen na tvrzi Malešov pro Vás připravíme středověké programy se vším všudy.

Tyto eventy realizujeme již od začátku naší činnosti (2005) a máme s nimi bohaté zkušenosti.

Díky dlouholetému působení v oblasti oživování historie umíme zprostředkovat opravdu nevšední zážitky v dobách dávno minulých.

Zde je jen malá ukázka komponovaných programů se středověkou tématikou.

Těšíme se s Vámi nejen ve středověku na shledanou…

Středověkým nožířem – Kurz pro manažery

Máte pocit, že už jste zažili ledacos a nemůže vás nic překvapit? Vznášeli jste se v helikoptéře, řídili jste nejrychlejší stroje světa, znáte tu nejlepší péči luxusních hotelů? Zažili jste to, co zpravidla jako bonus zažívá každý vrcholový manažer? A už máte svůj nůž, který jste si sami vyrobili? Ne?

Staňte se na jeden den středověkým nožířem. Vyrobte si svůj vlastní nůž, nástroj středověkého člověka, který byl jeho každodenní pomůckou. Rčení „každý muž má svůj nůž“ by i v této době bylo absolutně pravdivé. Nůž byl používán k práci, jídlu ale i k obraně jeho majitele.

Nabízíme zcela unikátní zážitkový program na tvrzi Malešov!
Nejdříve se svými kolegy rozděláte oheň v kovárně, kde si pak za pomoci mistra kováře vykováte svůj vlastní nůž. Výsledky svého úsilí pak zúročíte v černé kuchyni při přípravě večerní hostiny. Přitom si můžete vychutnávat lahodné pivo z místního malého přátelského pivovaru Malešov. Po příjemném komorním večeru stráveném u krbu se uložíte ke spánku v malebném maazhausu. To jen tak někde nezažijete!

Kurz je připraven pro skupinu 10 osob.

Přehled jednotlivých aktivit:

 • Kovářská dílna, ve které si každý za pomoci profesionála vyrobí vlastní nůž
 • Vaření v černé kuchyni středověkým způsobem

Přehled doprovodných programů:

 • Moderovaná prohlídka tvrze

Cena:
Předběžná cena programu je 53 750,- Kč bez DPH (kalkulováno pro 10 osob).

Hostem hradního pána
Konference s doprovodným programem

Den na středovéké tvrzi
Rodinný den


Přijměte srdečné pozvání na středověkou tvrz Malešov. Budete mít jedinečnou příležitost vyzkoušet si řemesla našich předků, zastřílet si z dobývacích praků či zkusit vaření v černé kuchyni. Jen pro Vaše pobavení vystoupí a předvedou to nejlepší ze svého řemesla naši žoldnéři i tanečníci. K Vaší plné spokojenosti samozřejmě přispěje i vybraná krmě a lahodný mok. Čeká na Vás i soutěž ve středověkých dovednostech, v níž můžete vyhrát stylové odměny. Každého návštěvníka obdarujeme na památku středověkým pohárem.

Hosté se rozdělí do 5ti týmů. Absolvují postupně několik aktivit, v nichž mohou získat body do soutěže.

Přehled jednotlivých aktivit:

 • Kovářská dílna (možnost ukovat si talisman pro štěstí)
 • Střelba z dobývacích strojů (zmenšenina dobývacího praku
 • Žoldnéřův šatník (možnost vyzkoušet si středověké zbraně a zbroj)
 • Hod sekyrou (praktická zkouška dobové zbraně)
 • Středověké hádanky

Přehled doprovodných programů:

 • Moderovaná prohlídka tvrze

Večerní hodokvas:
Slavnostní hodokvas, v jehož průběhu se hosté stanou diváky nejen rytířského turnaje, v němž mají možnost vsadit si na svého favorita, ale také sami okusí trochu tanečního umění…

 • Přivítání hostů v hodovní síni, čestná stráž u dveří
 • Zahájení hostiny dobovými tanci – pavana
 • Představení bojechtivých rytířů, sázení na jednotlivé rytíře
 • Rytířský turnaj
 • Vyhlášení vítěze turnaje z řad sázejících, předání stylové odměny
 • Možnost vyzkoušet si zbroj a náčiní zbrojnošů
 • Historické tance se zapojením hostů – tzv. bránly
 • Vystoupení orientální tanečnice

Cena:
Předběžná cena programu je 89 800,- Kč bez DPH (kalkulováno pro 40 osob).

Prožijte jeden den ve středověku a užijte si stejně jako její obyvatelé místní neopakovatelnou atmosféru. Odměnou Vám budou nezapomenutelné společné zážitky. Společně se vydáte na návštěvu do dávných časů, prožijete jedno odpoledne jako hosté bývalého hradního pána, který pro Vás připraví nejem mnoho zábavy, ale i poutavou soutěž. Budete mít jedinečnou příležitost vyzkoušet si řemesla našich předků či zastřílet si z dobývacích praků. Jen pro Vaše pobavení vystoupí a předvedou to nejlepší ze svého řemesla naši žoldnéři, tanečníci, hudebníci i kejklíř. K Vaší plné spokojenosti samozřejmě přispěje i vybraná krmě a lahodný mok. Čeká na Vás i tajuplná cesta za nalezením prokletého pokladu, který pán tvrze potřebuje najít, aby se zbavil prokletí.

Program je koncipován jako volné odpoledne, v jehož průběhu je pro hosty připravena řada soutěžních aktivit. Na účastníky čeká i doprovodný program v podobě šermířských, hudebních, kejklířských a tanečních vystoupení.

Přehled jednotlivých aktivit:

 • Kovářská dílna (možnost ukovat si talisman pro štěstí
 • Hrnčířská dílna (možnost vyrobit si vlastní středověkou nádobu)
 • Střelba z dobývacích strojů (zmenšenina dobývacího praku)
 • Žoldnéřův šatník (možnost vyzkoušet si středověké zbraně a zbroj)
 • Hod sekyrou (praktická zkouška dobové zbraně)
 • Středověké hádanky (zkouška důvtipu malých dobrodruhů)
 • Černá kuchyně (zkuste uvařit jednoduchý pokrm v plně funkční středověké kuchyni)
 • Dětský rytířský turnaj (boj středověkými cvičnými zbraněmi, jízda na věrném oři, chytání věnců na kopí)
 • Střelnice (střelba z luku a kuše pro malé i dospělé)

Přehled doprovodných programů:

 • Moderovaná prohlídka tvrze
 • Kejklířská vystoupení pro děti i dospělé
 • Šermířské vystoupení
 • Taneční vystoupení

Cena:
Předběžná cena programu je 93 900,- Kč bez DPH (kalkulováno pro 40 osob).

Léta páně – Teambuilding, Teamspirit

Píše se rok 1495. Dávno odezněl zvuk zbraní a zpěv bratříků, kteří táhli krajem a hlásali silou svou víru. Zdá se, že Koruna česká je v dobrých rukou krále Vladislava a mír panuje naší zemi. Doba je však stále neklidná a na malých panstvích kolem Hor Kutných vře boj rozpoutaný dávnou nevraživostí rytířů – sousedů, pana Ondřeje z Malešova a Jindřicha z Hradenína. Jindřich nedávno lstí získal Ondřejovu tvrz, jež nyní prohlašuje za vlastní. Ondřej se stal rytířem bez domova. Je však pevně rozhodnut získat své panství zpět. Nevěříc slepé spravedlnosti, zvolil jedinou cestu, kterou je dobytí tvrze silou. Pro svůj záměr však potřebuje shromáždit skupinu věrných bojovníků, jež mu bude ku pomoci. Staňte se středověkými žoldnéři a pomožte panu Ondřejovi dobýt zpět, co mu právem náleží. Za vaše služby se vám pan Ondřej bohatě odmění.

Týmová hra v přírodě a na středověké tvrzi, zaměřená zejména na orientaci v prostoru a vzájemnou spolupráci. Program lze realizovat s jediným týmem nebo jej připravit pro max 4 týmy. Účastníci se vydají na výpravu za nalezením usvědčujících důkazů, proti falešnému majiteli středověké tvrze. Na cestě plní jednotlivé úkoly, které jim určují další směr cesty a odkrývají jednotlivé indicie k nalezení důkazů.Falešný hradní pán se ale odmítá vzdát… Tvrz je tedy třeba dobýt silou.

1. fáze – Cesta na tvrz – hledání důkazů:
Tým se na začátku cca 4 km výpravy podél středověkých mlýnů (mezi Kutnou Horou a Malešovem) převlékne do středověkých kostýmů a vydá se spolu s průvodcem na cestu. Úkolem je nalézt správnou cestu na tvrz a po cestě získat indicie k vyluštění šifry a nalezení dopisu, který usvědčí falešného pána z jeho podvodu.

 • Začarovaný kruh (úkolem je vyzvednout pomocí lan koš z prostoru, kam je zakázáno vstupovat)
 • Slepé písmo (odkrytí neviditelného písma)
 • Prokletí a vysvobození týmu (překonání úseku cesty s fyzickým hendikepem)
 • Přechod bažiny (pomocí konstrukce z klád)
 • Luštění šifry a hledání usvědčujícího dopisu
2. fáze – Dobývání tvrze:
Po obědě se tým pokusí získat tvrz silou. Nejdříve musí demonstrovat svou připravenost v několika dílčích úkolech vztahujících se ke středověkému vojenství. Po splnění všech úkolů vezmou všichni tvrz útokem a musí zajmout její obránce.

 • Překážkový běh ve středověké zbroji
 • Střelba z repliky dobývacího stroje
 • Hod sekerou na cíl
 • Útok na tvrz a zajetí posádky

3. fáze – Odměna – Večerní hodokvas:
Po úspěšném dobytí tvrze je tato účastníkům plně k dispozici, jako odměna za jejich služby. Je zde připravena večerní hostina v černé kuchyni (jedna z mála plně funkčních replik středověké kuchyně v Čechách). Pán tvrze včechny účastníky ochotně provede po svém panství. Slavnostní hodokvas, v jehož průběhu se hosté stanou diváky nejen rytířského turnaje, v němž mají možnost vsadit si na svého favorita, ale také sami okusí trochu tanečního umění…

 • Přivítání hostů v hodovní síni, čestná stráž u dveří
 • Zahájení hostiny dobovými tanci – pavana
 • Představení bojechtivých rytířů,sázení na jednotlivé rytíře
 • Rytířský turnaj
 • Vyhlášení vítěze turnaje z řad sázejících, předání stylové odměny (3* keramická láhev s medovinou)
 • Možnost vyzkoušet si zbroj a náčiní zbrojnošů
 • Historické tance se zapojením hostů – tzv. bránly
 • Vystoupení orientální tanečnice

Cena:
Předběžná cena programu je 92 900,- Kč bez DPH (kalkulováno pro 40 osob).

Vysvobození prokleté tvrze – Teamspirit

Poslyšte příběh o panu Jindřichovi z Malešova. Jeho vášeň, falešná hra v karty, se mu stala osudnou. Bůh ví, co je na tom pravdy, že ve hře obelstil i samotného ďábla. Jisté je, že jednoho dne beze stopy zmizel. Jeho panství je od té doby prokleté a všichni, kdo o pánově falešné hře něco věděli, musí ve zdech tvrze bloudit dodnes.

Správce hradu Ondřej se rozhodl jednou provždy prolomit své neštěstí. Pověst praví, že kletbu zlomí pouze lidé odvážní, co dokážou rozluštit mapu vedoucí k nalezení nečestně vyhraných peněz, které pan Jindřich zakopal někde poblíž tvrze. Nalezený poklad pak předají správci, jež jimi obdaruje své poddané.

Hosté se rozdělí do 5ti týmů. Absolvují postupně několik aktivit v nichž mohou získat body do soutěže. Některé aktivity jsou nebodované, ale týmy za jejich splnění získají jednu z indicií k nalezení „prokletého“ pokladu. Hledaní pokladu je poslední soutěžní disciplínou na čas. Týmy se pokusí poklad (každý svůj) najít po absolvování všech aktivit.

Přehled jednotlivých aktivit:

 • Střelba z dobývacích strojů (zmenšenina dobývacího praku) – bodovaná aktivita
 • Žoldnéřův šatník (možnost vyzkoušet si středověké zbraně a zbroj) – zisk indicie
 • Hod sekyrou (praktická zkouška dobové zbraně) – bodovaná aktivita
 • Středověké hádanky – bodovaná aktivita
 • Na základě získaných indicií (směrovka, měřidlo, tabulka, šifra) musí tým vyluštit šifru, která je dovede na místo s pokladem

Přehled doprovodných programů:

 • Moderovaná prohlídka tvrze

Cena:
Předběžná cena programu je 58 500,- Kč bez DPH (kalkulováno pro 40 osob).

Tvrz Malešov

Tady jsme začínali a sem se vracíme…
Vítejte v našem exkluzivním prostoru – na středověké tvrzi Malešov u Kutné Hory.

Revitalizace venkovních prostor je u konce, a proto Vám můžeme s hrdostí představit Malešov v novém kabátě. Pochlubit se nyní může novou čelní fasádou, upraveným parkánem, květinovou zahradou i dokončeným padacím mostem.

Pokud hledáte vskutku unikátní a neotřelou lokalitu pro Vaše eventy, tvrz Malešov je přesně to pravé pro Vás.
Můžete se těšit na pohostinnost, ničím nerušené soukromí, individuální péči a příjemné osazenstvo, poutavé vyprávění pána tvrze, krásný výhled, všudypřítomný klid a mnoho dalšího.

Malešov je vhodné místo pro uspořádání firemních i soukromých akcí a to nejen ve středovkém duchu.

Navštivte nás se svými kolegy, obchodními partnery, či známými a zažijte výjimečnou atmosféru dob dávno minulých.

Zajistíme zde pro vás kompletní servis: pronájem prostor, ubytování v okolí, shuttle do hotelu, dopravu, catering, program na tvrzi i mimo ni, technické i materiální služby.

Pro Vaše akce připravíme interiér tvrze i jeho nádvoří a okolní prostory:

 • Prostorný sál v přízemí s barem – 80 míst k sezení
 • Černá kuchyně v přízemí s příjemným posezením – 30 míst k sezení
 • Samostatný sál v 1. patře – 50 míst k sezení
 • Velké nádvoří před tvrzí – akce pro 100 osob
 • Travnaté plochy na hradbách a parkánu – pro 80 osob
 • Všechny prostory jsou vybaveny replikami středověkého nábytku
 • Moderní sociální zařízení

Večerní programy nejen na tvrzi

Okno do minulosti

Slavnostní hodokvas, v jehož průběhu se hosté stanou diváky nejen rytířského turnaje, v němž mají možnost vsadit si na svého favorita, ale také sami okusí trochu tanečního umění… Nebudou chybět ani středověké hry, které si hosté mohou sami zahrát a získat i drobnou výhru.

Navrhovaný harmonogram: 19:00 – 22:00

 • Přivítání hostů v hodovní síni, čestná stráž u dveří
 • Zahájení hostiny dobovými tanci – pavana
 • V prostoru restaurace budou rozmístěny tři herní zastavení s obsluhou, u nichž si hosté budou moci vyzkoušet historické hry (mlýn, kostky, bitva kamenů)
 • U každého zastavení budou hosté odměněni, v případě úspěšného splnění drobným dárkem (30* replika pražského groše, 30* kovaná hrací kostka, 30* replika středověkého dřevorytu)
 • Představení bojechtivých rytířů
 • Průběžné sázení na jednotlivé rytíře
 • Ukončení sázek
 • Rytířský turnaj
 • Vyhlášení vítěze turnaje z řad sázejících, předání stylové odměny
 • Historické tance se zapojením hostů – tzv. bránly
 • Vystoupení orientální tanečnice

Středověk hrou

Stejně jako dnes, byly hry oblíbenou zábavou středověkého člověka. Herní napětí i vidina snadného zisku učarovala všem. Žebrák či pán, všichni s očekáváním vlastního úspěchu usedali v krčmách ke stolům a počítali své groše, jež chtěli ve hře rozmnožit. Pojďte i Vy okusit mrazivé očekávání snadného zisku a vyzkoušejte si s námi zahrát středověké hry. Pokud Vám bude štěstí přát, můžete i vyhrát… Celovečerní doprovodný program je koncipován jako soubor jednotlivých zastavení (středověké hry), u nichž si mohou hosté vyzkoušet různé hry, které se u nás v minulosti hrávaly. V případě dobrého výsledku v daném počtu her, jsou pro hosty připraveny tématické odměny. Celým večerem provází zkušený konferenciér.

Navrhovaný harmonogram: 19:00 – 21:00

 • Přivítání hostů v hodovní síni
 • V prostoru restaurace budou rozmístěny tři herní zastavení s obsluhou, u nichž si hosté budou moci vyzkoušet historické hry (mlýn, kostky, bitva kamenů)
 • U každého zastavení budou hosté odměněni, v případě úspěšného splnění drobným dárkem (replika pražského groše, kovaná hrací kostka, replika středověkého dřevorytu)
 • Šermířská šarvátka dvou karbaníků

Rytířský turnaj s možností sázek

Návštěvníci se stanou diváky rytířského turnaje, v němž mají možnost vsadit si na svého favorita a vyhrát repliku středověké keramické láhve s medovinou. Celým programem provází moderátor v dobovém kostýmu.

Navrhovaný harmonogram: 19:00 – 20:30

 • Přivítání hostů v hodovní síni, čestná stráž u dveří
 • Představení bojechtivých rytířů
 • Průběžné sázení na jednotlivé rytíře
 • Ukončení sázek
 • Rytířský turnaj
 • Vyhlášení vítěze turnaje z řad sázejících, předání stylové odměny (3* keramická láhev s medovinou)
 • Možnost vyzkoušet si zbroj a náčiní zbrojnošů

Středověká hudba

Duo středověkých hudebníků zahraje hostům k poslechu i tanci.

Navrhovaný harmonogram: 19:00 – 20:30

 • Průběžné hudební vstupy 2 hudebníků (15-20ti minutové vstupy)

Vystoupení šermířů

Hosté se stanou diváky několika šermířských soubojů. Mohou si také potěžkat zbraně a zbroj bojovníků.

Navrhovaný harmonogram: 19:00 – 20:30

 • Čestná stráž u dveří
 • 1. šermířský vstup
 • 2. a 3. šermířský vstup
 • Možnost vyzkoušet si zbroj a náčiní zbrojnošů

Historické tance

Na žádném středověkém hodokvasu měšťanů nechyběl tanec. Výjimkou není ani tento večer, kdy přítomní hosté sami na „vlastní nohy“ zakusí a zatančí zdánlivě jednoduché historické tance zvané bránly…

Navrhovaný harmonogram: 19:00 – 20:30

 • Přivítání hostů v hodovní síni
 • Zahájení hostiny dobovými tanci – pavana
 • Historické tance se zapojením hostů – tzv. bránly
 • Vystoupení orientální tanečnice

Pozn.:

Jednotlivé programy lze libovolně kombinovat a doplňovat i o další vstupy.
Pro individuální poptávku nás neváhejte kontaktovat: Jan Prokop, jan.prokop@medievum.cz, +420 777 120 550