Podnikáme bez korupce

Odvětví event managmentu je jako řada jiných ohrožena relativně vysokou mírou korupce.

Přesto že jsme nikdy nebyli přímo požádáni o úplatek s příslibem akceptace naší nabídky a její realizace, máme dostatek informací a indicií vedoucí k poznatku, že je korupční jednání běžné i v této oblasti podnikání.

Korupce nám není vlastní, je nám protivná a nelíbí se nám.
Proto se chceme jasně postavit na stranu těch, co korupci odmítají a odsuzují.

I my Podnikáme bez korupce!