Naše speciální workshopy

Připravili jsme pro vás unikátní workshopy. Při jejich realizaci spolupracujeme se zkušenými profesionály, kteří dodávají našim školením odbornost.

Školení Lean Six Sigma + Outdoor – Cena od 22 900,- Kč bez DPH

Spojte odborné procesní a inovační školení s outdoor programem.

Spolu s naším partnerem, společností Capability, jsme pro Vás připravili kombinaci školení procesně zlepšovacích metod doplněnou o outdoorový program. Nejen, že ušetříte náklady a čas oproti variantě, kdybyste realizovali obě akce zvlášť, ale zároveň díky unikátnímu propojení nezůstane jen u teorie a nově nabité dovednosti si zároveň vyzkoušíte v praxi.

Školení procesně zlepšovacích metod se běžně koná ve školících místnostech.  Nabízíme alternativní formu školení, která účastníky vytrhne z reality běžného pracovního života a umožní vnímat školenou látku intenzivněji.

Konferenční sál jsme vyměnili za přírodu, kde je současně připraven zážitkový outdoor program, jenž se soustředí na tématiku zlepšování procesů pomocí metodiky Lean Six Sigma.

Capability – náš partner pro školení Lean Six Sigma

Capability s.r.o. je poradenská firma zaměřující se na poskytování poradentsví a školení s cílem zajistit kvalitu a flexibilitu dodávek. Hlavní aktivitou je implementace procesního zlepšování metodikou Lean Six Sigma, řízení změn a inovací.

Čím jsou programy unikátní

Účastníci v jednom programu absolvují školení, prostřednictvím něhož získávají potřebné dovednosti pro zlepšování procesů na svých pracovních pozicích nebo dovednosti v oblasti inovací a kreativního myšlení při dosažení konkrétních výsledků a zároveň teambuilding, který podporuje sounáležitost skupiny, komunikaci, kooperaci a poznání se navzájem v neformální rovině.

Nepočítejte s tím, že budete celý den sedět a poslouchat. Čeká vás pohyb v přírodě, týmové aktivity a hry s praktickými ukázkami školených technik.

Reference Capability od Accenture

„Vřele doporučuji Vaše školení dalším společnostem. Školení mi pomohlo vidět procesy v mé práci v novém světle, myslet kriticky a nalézat řešení jak dělat věci lépe. Školení bylo velmi dobře zorganizováno. Školitel měl odpovídající znalosti a výborné prezentační dovednosti. Jedno z nejlepších školení, které jsem zatím absolvovala. Děkuji.“

Irina Jurikova, Accenture Business Services Prague, Gallia CFM

Umění představit se a zaujmout – Cena od 14 900,- Kč bez DPH

Schopnost, či umění vyjádřit se stručně a výstižně je dovednost, nad kterou často přemýšlíme.

Umění představit se je základní dovednost, jak efektivně komunikovat a říci opravdu to podstatné.

Není vždy jednoduché nalézt ta správná slova, ale my jsme přesvědčeni, že tuto dovednost lze získat.

Připravili jsme pro Vás dovednostní workshop zaměřený na věcné, stručné a efektivní předání informace.

Nabízíme Vám trénink jedné konkrétní situace.

Potřebujete během velmi krátké doby představit sebe nebo svoji firmu?
Šanci na úspěch při navazování nových kontaktů lze zvýšit.

Principy a způsob uvažování nad tím, jak chceme komunikovat a dovednosti, které budeme trénovat, jsou velmi široce využitelné.

V závěru tréninku se věnujeme i otázce zobecnění této schopnosti.

Co si odnesete?

Pevnou víru, že mluvit na veřejnosti je „hračka“.

Dovednost neboli návyk pro velmi efektivní vystupování na veřejnosti.

Odpovědi na otázky jako např.:
- Kolik toho musím říci, abych získal pozornost?
- Co je ta podstatná informace, kterou chci předat?

Jak toho docílíme?

Provedeme Vás sérií aktivit, při kterých si svoje vystoupení promyslíte, připravíte a prakticky nacvičíte.

Důležitou součástí je zpětná vazba:
- Navzájem s ostatními účastníky
- Formou osobní videonahrávky

Kdo programem provází?

Stanislav Nožina, kouč, www.sn-coaching.cz
Jan Prokop, event manager, www.medievum.cz