Manpower


Teamspirit – červenec 2012

Již po několikáté jsem se svým týmem zvolila jako stmelovací akci za odměnu program připravený agenturou Medievum a opět to nebyl krok špatným směrem.

Zažili jsme retro výlet vlakem, přiměřeně sportovní procházku, několik soutěžních úkolů a hlavně vynikající večer v překrásných prostorách malešovské tvrze.

Kdyby za nic jiného, tak za atmosféru, která na akcích organizovaných Medievem panuje, jim patří můj dík a velký respekt.

Viktorie Tenzerová
Telesales Lead
Manpower