Accenture


Teambuilding – červen 2012

Vážení,

Ráda bych vyzdvihla přínos agentury Medievum, s.r.o. k úspěšné organizaci naší teambuildingové akce.

Po předchozí spolupráci, kdy pro nás připravili program na Malešově, jsme se na organizátorský tým obrátili i letos.

Teambuildingová akce s tématem Zlatá Horečka konaná v krásné lokalitě Brdských lesů, kterou agentura Medievum pro náš 25 členný tým připravila, byla pečlivě zorganizovaná, provedená s pořádnou dávkou zábavy a do nejmenších detailů. Naše očekávání na poslání, kterým bylo co nejlepší vzájemné poznání se a spolupráce týmů, byla díky velice nápaditým soutěžním úkolům bezezbylku naplněna.

Agentuře Medievum za to patří velké poděkování a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

Vendula Smrčková
Accenture HR Service