Ruukki


Teambuilding – červen 2012

Společnost Medievum s.r.o pro vedení naší společnosti zajistila v červnu 2012 akci zaměřenou na podporu a rozvoj komunikace.

Zástupci společnosti Medievum s.r.o. pro nás našli a rezervovali místo a ubytování nejen vhodné pro zdárný průběh akce, ale stejně tak pohodlné a příjemné.

Všichni, kdo se zúčastnili, byli opravdu spokojeni s výběrem, průběhem i zajištěním akce a jednotlivých aktivit, vysokou profesionalitou ze strany spol. Medievum s.r.o. a v neposlední řadě také lidským, přátelským a vstřícným přístupem a ochotou.

Nastavený cíl akce se podařilo naplnit.

Děkuji

Lenka Pospíchalová
Country HR Manager CZ and SK
RUUKKI CZ s.r.o.

Teambuilding – září 2011

Ve dnech 8. – 10.září 2011 jsme ve spolupráci s agenturou Medievum s.r.o. pořádali pro naše zaměstnance sportovní teambuildingovou akci, v pořadí již druhou.

Medievum je jednoznačně výborným organizátorem, ráda bych vyzdvihla především schopnost dobré a logické organizace, výborné zabezpečení jednotlivých činností i za pomoci specialistů v oboru, soustředění také na detaily.

V nespolední řadě považuji za důležitou vstřícnost a angažovanost a schopnost reagovat pružně, nenásilně a lidsky.

Děkuji.

Lenka Pospíchalová
Country HR Manager CZ and SK
RUUKKI CZ s.r.o.