Trochu jiný Hex-agon

Na začátku září se okolí Velkého rybníka poblíž západočeské Jesenice proměnilo v zašifrovaný šestiúhelník. V každém jeho vrcholu musely mezinárodní týmy splnit aktivitu a jako odměnu získaly šifrovanou informaci o směru dalšího postupu a o poloze jednoho ze čtyř orientačních bodů, tzv. checkpointů. Teprve průsečík checkpointů je vyvedl z hexagonu ven. V tomto šifrovacím závodě na čas týmy zápasily ve schopnosti orientace v prostoru a především ve schopnosti spolupráce a komunikace.