Société Air France

Offsite pro zaměstnance – říjen 2010

Všechno se moc pěkně vydařilo, zdá se také, že ohlasy z teamu jsou velice dobré, z čehož máme pochopitelně velkou radost. Byl to opravdu nevšední zážitek počínaje krásnou procházkou podél Vrchlice a konče prohlídkou tvrze.

Děkujeme Vám za to mnohokrát.

Lidé v teamu bývají nejrůznějších povah a zájmů, ale zdá sem že tato podoba teamspiritové akce zabrala na všechny tím, že nic nebylo přespříliš organizované, soutěže byly přiměřené časově i fyzickou náročností a bylo i dost prostoru pro volnou zábavu.

Ještě jednou Vám všem děkujeme a přejeme Vám, abyste měli dostatek zvídavých návštěvníků a aby se postupně podařilo dobudovat tvrz do podoby, kterou měla v době svého největšího rozkvětu.

Tamara Smetanová
obchodní zastoupení
Société Air France