Setos

Setkání obchodních partnerů – září 2006

Naše společnost každoročně organizuje na konci léta pravidelná neformální setkání se svými VIP zákazníky. Jednotlivá setkání jsou vždy provázena atraktivním programem zaměřeným určitým směrem.

Jako nosné téma letošního setkání byl vybrán středověk a na základě tohoto tématu byl poptány firmy zabývající se organizací takovýchto akcí. Ve finále byla vybrána firma Medievum. Z naší strany bylo požadováno komplexní zajištění akce. A to od návrhu programu setkání a jeho vlastní organizaci přes zajištění vhodné lokality včetně ubytování až po večerní hostinu.

S realizací celé akce jsme byli spokojeni. Akce byla organizačně zajištěna bez problémů, samotný program byl zajímavý, vystoupení jednotlivých účinkujících je možno hodnotit jako profesionální.

Jednoznačnou referencí úspěšnosti celé akce je pozitivní ohlas naších partnerů.

Jiří Bejšovec
Jednatel společnosti
Setos, spol. s r.o.